HIDROVISK HD 10, 15, 22, 32, 46, 68, 150, 220, 320

HIDROVISK HD 10, 15, 22, 32, 46, 68, 150, 220, 320

HIDROVISK HD su mineralna hidraulična ulja dobre oksidacione stabilnosti, antihabajućih i antikorozionih osobina, dobrih deemulzionih svojstava uz brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penjenja.

Ova ulja su namenjena za hidraulične sisteme malih i srednjih snaga, opterećenja, pritisaka i temperatura. Ulja niže viskoznosti se primenjuju kod uređaja velike preciznosti i male snage dok ulja srednje viskoznosti se primenjuju za prese, dizalice i alatne mašine. Veće viskozne gradacije se koriste za podmazivanje u uslovima visih temperatura i opterećenja, u željezarama, hemijskoj, građevinskoj i tekstilnoj industriji. Kod uredaja sa zupčastim pumpama koriste se pri temperaturama od 40-80°С.

ZADOVOLJAVA SPECIFIKACIJE

  • ISO 11158, tip HM
  • JUS ISO 6743-4 L, tip HM
  • DIN 51524/2 HLP
  • DENISON HF-0; HF-1; HF-2
  • CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70
  • AFNOR NE E 48-603 (HM)
  • VICKERS I-286-S, M-2950-S
  • DIN 51354/2