VISKOTERM 32, 100

VISKOTERM 32, 100

VISKOTERM ulja su mineralna ulja za prenos toplote dobre termičke stabilnosti, niskog pritiska pare, visoke specifične toplotne provodljivosti, malog koeficijenta ekspanzije, što uzrokuje mali porast pritiska iznad 300°C. Primenjuju se kao sredstvo za prenos toplote u zatvorenim grejnim sistemima sa i bez cirkulacije pri radnim temperaturama od -10°C do 320°C zavisno od gradacije. Koriste se kao mediju sistemima za grejanje bitumena u asfaltnim bazama, u hemijskoj industriji, farmaceutskoj, tekstilnoj i industriji gume, plastičnih masa, boja, lakova isl.

ZADOVOLJAVA SPECIFIKACIJE

  • JUS ISO 6743–12
  • DIN 51522

tab-43