Opis

Sredstvo protiv smrzavanja dizel goriva

VISKOFLUX-25 je sredstvo namenjeno dizel gorivu i lož ulju radi poboljšanja tečljivosti, sagorevanja i snižavanja temperature izdvajanja parafina.
Efikasno deluje do temperature od -25°С uz upotrebu od 0.5% a sipa se direktno u rezervoar pre točenja dizel ili euro-dizel goriva.
Sredstvo se isporučuje u plastičnim flašama od 0.5L i plastičnim kantama od 10L i metalnim bačvama od 180 kg.
TIPIČNE FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE