KLASIFIKACIJA MOTORNIH ULJA PREMA ACEA

АСЕА klasifikacija motornih ulja data od strane Udruženja evropskih konstruktora motornih vozila (Association des Construeteurs Euro’peens d Automobiles) stupila је na snagu od 01. januara 1997. godine i zamenila CCMC klasifikaciju. Klasifikacijom ACEA motorna ulja su sekvencama svrstana u tri kategorije a najnovije dopunjene sekvence stupile su na snagu 2002. godine.
ULJA ZA PODMAZIVANJE BENZINSKIH MOTORA

А1 Uljа niže viskoznosti za benzinske motore koja obezbeduju smanjeno habanje, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama i pri visokom smicanju.Ne mogu se koristiri kod svih motora već kod onih kod kojih to proizvodač motora preporučuje.

А2 Uljа koja se koriste kod većine benzinskih motora sa normalnim intervalom zamene i najčešće su u upotrebi.

АЗ Stabilna ulja niže viskoznosti koja tokom upotrebe ostaju u gradaciji, sa produženim intervalom zamene za benzinske motore visokih performansi. Nisu pogodna za upotrebu u pojedinim tipovima motora

А4 Sekvenca rezervisana za buduća uljа za benzinske motore sa direktnim ubrizgavanjem.

А5 Stabilna uljа niže viskoznosti i smanjenog habanja koja tokom upotrebe ostaju u gradaciji za benzinske motore visokih performansi kod kojih se zahteva dug interval zamene ulja. Nisu pogodna za upotrebu u pojedinim tipovima motora.

ULJA ZA PODMAZIVANJE DIZEL MOTORA PUTNIČKIH I DOSTAVNIH VOZILAB1 Stabilna ulja niže viskoznosti za dizel motore koji rade u uslovima visokih temperatura, malog trenja i visokog smicanja. Ova uljа smanjuju potrošnju goriva. Ne mogu se koristiti kod pojedinih tipova motora već samo tamo gde proizvodač motora preporučuje.В2 Ulja koja se koriste kod većine dizel motora, putničkih i lakih dostavnih vozila sa indirektnim ubrizgavanjem goriva i sa normalnim intervalom zamene.ВЗ Stabilna ulja male sklonosti ka smicanju koja tokom upotrebe ostaju u gradaciji za dizel motore visokih performansi putničkih i lakih dostavnih vozila sa indirektnim ubrizgavanjem goriva i produženim intervalom zamene za teške uslove rada. 

В4 Ulja za dizel motore putničkih i lakih dostavnih vozila sa direktnim ubrizgavanjem goriva i gde se zahteva ulje posebnog kvaliteta.

В5 Stabilna uljа niže viskoznosti koja tokom upotrebe ostaju u gradaciji za dizel motore visokih performansi putničkih i lakih dostavnih vozila sa dugim intervalom zamene.

ULJA ZA PODMAZIVANJE DIZEL MOTORA TERETNIH VOZILA

E1 Ulja za dizel motore teretnih vozila bez turbo grupe pogodna za umerene uslove rada i normalne intervale zamene. Ulje standardnog kvaliteta. Ova specifikacija је ukinuta 1999. godine.

Е2 Opštenamenska ulja za dizel motore teretnih vozila sa i bez turbo grupe, pogodna za umerene i teške uslove rada i uglavnom za normalne intervale zamene.

ЕЗ Ulja koja obezbeduju efikasnu zaštitu motora od habanja i korozije, sprečavaju stvaranje taloga i obezbeduju stabilno podmazivanje. Preporučuju se za teške uslove rada, za dizel motore koji zadovoljavaju zahteve emisije izduvnih gasova EURO 1 i EURO 2 motora i produžene intervale zamene.

Е4 Uljа stabilne viskoznosti, koja obezdeduju dodatnu kontrolu čistoće klipa i cilindra, habanja, čadi i stabilnost podmazivanja. Рrероručuје se za veoma opterećene dizel motore koji zadovoljavaju zahteve emisije uzduvnih gasova za EURO 1, EURO 2 i EURO 3 motore i produžene intervale zamene uljа.

Е5 Ulja stabilne viskoznosti sa osobinama efektivne kontrole čistoće klipova i poliranja košuljice cilindra. Poseduju poboljšanu zaštitu protiv habanja i stvaranja taloga u turbošaržeru. Рrероručuје se za veoma opterećene dizel motore koji zadovoljavaju zahteve emisije uzduvnih gasova za EURO 1, EURO 2 i EURO 3 motore i produžene intervale zamene ulja.
U uporednoj tabeli dat je odnos izmedu ACEA, API i specifikacija proizvodača motora MB, VW, MAN i VOLVO

 

АСЕА АР1 MB VW MAN VOLVO
A1 SH
A2 SH/SG 229.1 501.01/502.00
A3 SL/SJ 229.3/229.1 503.00/502.00
B1 CF/SG
B2 CF/SG 229.1 505.00
B3 CF 229.1 505.00
B4 CF 229.3 506.00
E1 СЕ 227.1 505.00
E2 CF-4 228.1 М 271 VDS
E3 CG-4/CF-4 228.3 М 3275 VDS 2
E4 СН-4/CG-4 228.5/228.3 М 3277 VDS 3/VDS 2
E5 СН-4 228.5 М 3277 VDS 3