Opis

HIDROVISK HD su mineralna hidraulična ulja dobre oksidacione stabilnosti, antihabajućih i antikorozionih osobina, dobrih deemulzionih svojstava uz brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penjenja.

Ova ulja su namenjena za hidraulične sisteme malih i srednjih snaga, opterećenja, pritisaka i temperatura. Ulja niže viskoznosti se primenjuju kod uređaja velike preciznosti i male snage dok ulja srednje viskoznosti se primenjuju za prese, dizalice i alatne mašine. Veće viskozne gradacije se koriste za podmazivanje u uslovima visih temperatura i opterećenja, u željezarama, hemijskoj, građevinskoj i tekstilnoj industriji. Kod uredaja sa zupčastim pumpama koriste se pri temperaturama od 40-80°С.

ZADOVOLJAVA SPECIFIKACIJE

  • ISO 11158, tip HM
  • JUS ISO 6743-4 L, tip HM
  • DIN 51524/2 HLP
  • DENISON HE-01 HF-2
  • CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70
  • AFNOR NE E 48-603 (HM)
  • VICKERS 1-286-5, M-2950-5
  • DIN 51354/2