Opis

VISKOLUBE GL5 su višenamenska multigradana ulja koja se primenjuju za podmazivanje menjača kao i ekstremno opterećenih hipoidnih, spiralno – koničnih, pužnih i konstrukciono sličnih zupčastih prenosnika. Ulje poseduje odličnu zaštitu od korozije, visoku termičku stabilnost i dobre nisko temperaturne karakteristike. Primenjuju se u prenosnicima automobila, komercijalnih vozila, građevinske i rudarske mehanizacije kod kojih se preporučuje kvalitetni nivo API GL-5.

ZADOVOLJAVA SPECIFIKACIJE

  • AP GL5
  • MIL-L-2105D
  • MAN 342
  • MB235-5 ZE TE-Ml01/02/05/07/08