Opis

VISKOSJAJ -25 je sredstvo nisketačke mržnjenja, namenjeno za pranje vetrobrana automobila, farova i drugih staklenih površina koje omogućava uklanjanje nečistoća (organskog i neorganskog porekla) i leda u svim vremenskim uslovima i pri tome ne oštećuje boju, metalne i gumene delove automobila, a staklu daje visoku providnost.

VISKOSJAJ LETNJI je sredstvo namenjeno za pranje vetrobrana automobila,farova i drugih staklenih površina koje omogućava uklanjanje nečistoće (organskog i neorganskog porekla) u normalnim vremenskim uslovima i pri tome ne oštećuje boju, metalne i gumene delove automobila, a staklu daje sjaj i providnost.