Opis

VISKOFRIZ je tečnost na bazi monoetilenglikola namenjena za zaštitu motora i rashladnog sistema (2 godine ili 60.000km), od korozije i taloga. Primenjuje se za punjenje otvorenih i zatvorenih sistema-motora sa vodenim hlađenjem i za centralno grejanje.

VISKOFRIZ -40 je gotova tečnost koja se sipa u hladnjak bez razblaženja i pruža zaštitu do -380. VISKOFRIZ100 koncentrovana tečnost koja se pre upotrebe razblažuje sa vodom prema uputstvu datom u tabeli.

ZADOVOLjAVA SPECIFIKACIJE

  • SRPS H.Z2.010, tip III
  • SAE J 1034
  • AFNOR NFR 15-601
  • ASTMD D 3306
  • MAN 324 NF
  • BS 6580