Opis

VISKOBLUE je neškodljivi sintetički rastvor, koji se koristi kao agens za redukciju izduvnih gasova po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro5 i Euro 6 dizel agregatima. Po hemijskom sastavu to je 32,5 % – ni rastvor uree najvišeg stepena čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta, garantovan standardima DIN 70070 i ISO 22241-1. VISKOBLUE je namenjen za novija teško opterećena dizel vozila (teretna i komercijalna vozila i autobusi) koja su opremljena uređajima za tretman izduvnih gasova po SCR. Potrošnja AdBlue u EURO 4 motorima je 4 -5 vol% na utrošenu količinu goriva na 100 km, a u vozilima sa tipom motora EURO 5 je 5-6 vol%.