Opis

REDOVISK ulja su mineralna EP reduktorska ulja odličnih mazivih svojstava, dobre oksidacione i termičke stabilnosti i deemulzionih svojstava, što garantuje siguran rad zupčastih prenosnika. Primenjuju se zavisno od viskozitetne gradacije za podmazivanje teško opterećenih zupčanika, reduktora i ležaja u industriji (cementarama, željezarama, rudarstvu, industriji papira, valjaonicama, gumarskoj industriji itd.), kao i za podmazivanje kranova, bagera, dizalica, alatnih mašina, i drugih uređaja u uslovima visokih temperatura i jako izraženih statičkih i dinamičkih opterećenja.

ZADOVOLJAVA SPECIFIКАСИЈЕ

  • JUS ISO 6743-6 (скc/скd)
  • ISO 12925-1
  • DIN 51517-3 (CLP)
  • AGMA 250.04. EP
  • US STEEL