Opis

SINTSOL 30 je sintetička vodorastvorna tečnost sa biorezistentnim osobinama, bez mirisa, hemijski i bakteriološki stabilna, dobrih antihabajućih i antikorozionih karakteristika. Ne sadrži nitrite, fenole i teške metale. Efikasno hladi metal uz dobro ispiranje opiljaka. Sa vodom gradi providan rastvor koji omogućuje potpunu vidljivost pri obradi, visoku preciznost i dobru kontrolu obrade, čime se postiže visok kvalitet obrađene površine i produžava vek alata.

SINTSOL 30 se primenjuje kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri operacijama obrade lakih, srednje i teško obradivih čelika, livenog gvožđa i obojenih metala. Prvenstveno se koristi za brušenje metala.

Radne koncentracije su 2%-3% u mešavini sa vodom. Sa povećanjem koncentracije do 5% može se koristiti i za druge operacije rezanjem.

ZADOVOLJAVA SPECIFIKACIJE

  • JUS ISO 6743-12
  • DIN 51522