Opis

KOMPROVISK ulja su mineralna visokokvalitetna ulja izuzetne oksidacione stabilnosti i odličnih antihabajućih i antikorozionih svojstava namenjena za podmazivanje vazdušnih kompresora sa malim koksnim ostatkom uz dodatak bezpepelnih aditiva. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora u širokom rasponu brzina, opterećenja i sa izlaznom temperaturom vazduha do 220° с. U odgovarajućoj gradaciji se koriste i za podmazivanje vakum pumpi.

ZADOVOLJAVA SPECIFIKACIJE

  • JUS ISO 6743–3
  • DIN 51506 VDL
  • ISO 6521