Opis

HIDROVISK HV su mineralna hidraulična ulja visokog indeksa viskoziteta, dobre oksidacione stabilnosti, antihabajućih i antikorozionih osobina, dobrih deemulzionih svojstava uz brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penjenja. Koriste se u hidrauličnim sistemima koji rade pri visokim pritiscima, povećanim brzinama i u uslovima velikih temperaturnih promena. Primenom ovih ulja obezbeđuje se nesmetan rad hidrauličnih sistema kod građevinske mehanizacije (bagera, utovarivača, kipera, viljuškara) i rudarske opreme, sistema za pokretanje brana, pokretnih dizalica, brodskih prevodnica, kao i kod preciznih mašina i uređaja.

ZADOVOLJAVA SPECIFIKACIJE

  • ISO 11158, tip HV
  • ISO 6743-4, tip HV
  • DIN 51524/3 HVLP
  • DENISON HF-01 HF-2
  • CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70
  • AFNOR NE E 48-603 (HV)
  • VICKERS 1-286-S, M-2950-S
  • DIN 51354/2